Page 1 - Layout 1
P. 1
Τ αχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 18ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 69 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ

Τιμητική Εκδήλωση Διακεκριμένων Αποφοίτων στο Χώρο της Αρχαιολογίας


Φ του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε. Ομότιμος Καθηγητής Κλασ-
έτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Φ.Ε. στην καθιερω-
Στη συνέχεια παραθέτουμε το λόγο που εκφώνησε οΣύμβουλος
μένη εκδήλωση «Ημέρα Των Αποφοίτων» στις 30 Οκτω-
βρίου 2015 βράβευσε απόφοιτες που δραστηριοποιούνται
σικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΒασίλειοςΛαμ-
στο χώρο της Αρχαιολογίας και στο πρόσωπο αυτών των αποφοίτων πρινουδάκηςκατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας «Ημέρα των
μας με την πλούσια δράση, στρέψαμε το βλέμμα μας στο πολυτιμό-
τερο αγαθό της Ελλάδας τον Πολιτισμό. Τον Πολιτισμό για τον οποίο Αποφοίτων»:
η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός Μελίνα Μερκούρη είχε «Κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Αποφοίτων
πει χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον Πο- της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
λιτισμό. Η Ελλάδα, αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περι- Κυρίες Συνάδελφοι που τιμάστε απόψε,
ουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε ΚΑΝΕΙΣ». Κυρίες και Κύριοι,
Ο Σύνδεσμός μας στο πρόσωπο των αρχαιολόγων κ.κ. ΓαλάνηΘεο-
δώρας, Γραμμένου Άννας, Δημολίτσα-ΠλατήΜαρίνας, Καραμπατέα Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία είναι υπερήφανη για τους αποφοί-
Μαριλένας, Κόμβου Μάγιας, Λαναρά Χαρίκλειας, Μαλλούχου-Tu- τους των Σχολείων της. Σας μεταφέρω λοιπόν το χαιρετισμό του Προ-
fano Φανής, ΜενδώνηΛίνας, ΣγουρίτσαΝάγιας, ΣίμωσιΑγγελικής, έδρου της Καθηγητή κ.ΓιώργουΜπαμπινιώτη και των μελών του
Τόλη-ΔόγκαΜαρίας, Φώτου-Jones Έφης και Χατζηνικολάου Τέτης Διοικητικού της Συμβουλίου και την χαρά τους για την θεσμοθέτηση
τίμησε την Ιστορία μας και κατ’ επέκταση - δεν είναι υπερβολή να γρα- από τον Σ.Α.Φ.Ε. της απόδοσης τιμής κάθε χρόνο σε αποφοίτους μας
φεί -τίμησε τη χώρα μας. που διακρίνονται σε συγκεκριμένο κάθε φορά επιστημονικό κλάδο.
Είναι πλούσια τα ευρήματα, που άφησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, Η ετήσια αυτή εκδήλωση δεν αποδίδει μόνο την οφειλόμενη τιμή
τα περισσότερα των οποίων η φύση είχε την πρόνοια με μεγάλη σοφία στις και τους αποφοίτους των Αρσακείων – ΤοσιτσείωνΣχολείων που
να καλύψει, ώστε να διατηρηθούν στο πέρασμα των αιώνων και να διακρίνονται σήμερα στην κοινωνία, αλλά αναδεικνύει και την με-
προστατευθούν από τους βανδαλισμούς των εκάστοτε εισβολέων. γάλη προσφορά των ιστορικών μας εκπαιδευτηρίων στη διαμόρ-
Ο θαυμασμός για τα προϊστορικά ευρήματα για το αρχαίο κάλος φωση ψυχών, θεσμών και ευεργετικών δράσεων μέσα σ’ αυτήν.
για τα βυζαντινά μνημεία προσελκύει χιλιάδες ξένους επισκέπτες Αναφερόμενος τώρα στο χώρο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς,
κάθε χρόνο, που συμβάλλουν στην ανάδειξη του γοήτρου της μικρής θέλω να επισημάνω ότι οι τιμώμενες απόψε συνάδελφοι καλύπτουν
σε έκταση Ελλάδας παγκόσμια και εισφέρουν τα μέγιστα στην εθνική ή έχουν καλύψει επάξια από υψηλές θέσεις ευθύνης και προσφοράς
μας οικονομία. όλους τους τομείς της προστασίας και ανάδειξης του πολιτισμικού
Και χάρη στο επιστημονικό έργο των αρχαιολόγων μας αναδει- μας αποθέματος, της Αρχαιολογίας, της Αρχαιογνωσίας, της προστα-
κνύεται το μεγαλείο του πολιτισμού μας, που χάνεται στους προ- σίας μνημείων και ειδικότερα την πανεπιστημιακή παιδεία, την Εκ-
ϊστορικούς χρόνους και φθάνει μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. παίδευση, την μουσειακή παιδεία, την Διοίκηση στην Αρχαιολογική
Άραγε ποιος θα πίστευε ότι ο Τρωικός πόλεμος συνέβη και δεν Υπηρεσία, την πολιτισμική διαχείριση, την ανάδειξη και αναστήλωση
ήταν δημιούργημα φαντασίας ενός ποιητή, που τον έλεγαν Όμηρο μνημείων και μνημειακών χώρων, και την ίδια τη θεσμική διαχείριση
και τις ιστορίες του αναπαρήγαγαν ανά τους αιώνες κι’ άλλοι ποιητές των πολιτισμικών πραγμάτων της Χώρας.
προσθέτοντας κάτι δικό τους; Έπρεπε να έρθει η ώρα, αιώνες μετά, Στρέφοντας τον λόγο σε ένα πιο προσωπικό τόνο θα ήθελα να πω
όταν ένας ονειροπόλος Γερμανός που τον έλεγαν Σλήμαν απέκτησε ότι γνωρίζω πολύ καλά όλες τις τιμώμενες Κυρίες. Έχουμε συνεργα-
αμύθητη περιουσία, και κυνήγησε το όνειρό του να φτάσει στη σθεί είτε στο Πανεπιστήμιο ή γενικότερα στην προστασία και την
Τροία. Σε ποια Τροία; Σε εκείνη που οι αρχαιολόγοι πλέον μπορούν ανάδειξη των μνημείων. Αυτό μου δίνει την δυνατότητα να καταθέσω
να μας προσδιορίσουν τα στρώματα της πόλης και τη διαδρομή μέσα απόψε εδώ την εξαιρετική μου εκτίμηση για το επιστημονικό τους
στους αιώνες. έργο και την κοινωνική τους προσφορά. Τις συγχαίρω και τους εύχο-
Εάν η ταραγμένη χώρα μας έχει τούτη την ώρα μια ελπίδα να μαι καλή συνέχεια!
σωθεί και να επιβιώσει στον Πολιτισμό της θα στηριχθεί. Και αν κά- Θα ήθελα ακόμη να αναφερθώ ιδιαίτερα σε μία από τις συναδέλ-
ποιοι θέλουν να σωθεί η πατρίδα μας στον Πολιτισμό της εδράζονται. φους, την κ.ΜαριλέναΚαραμπατέα, επειδή με τη δουλειά της βρί-
Στον Πολιτισμό έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για τη νέα γενιά σκεται πιο κοντά στην Εταιρεία και επειδή δεν μπορούσε να είναι
που μπορεί ακόμη και αγωνίζεται έντιμα, με ήθος και αξίες, όπως παρούσα απόψε. Θέλω να ακουσθεί εδώ ότι προσφέρει με εξαιρε-
αυτές που πρεσβεύουν τα Αρσάκεια-Τοσίτσειασχολεία μας. Άλλωστε τική επάρκεια ένα έργο υψηλής πολύ ποιότητας στην Εταιρεία με εκ-
όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί «Ο Πολιτισμός δεν κληρονομείται. παιδευτικό υλικό που παράγει η ίδια, με συνεχή εφαρμογή ειδικών
Κάθε γενιά πρέπει να τον μάθει και να τον κερδίσει από την αρχή. Αν εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ουσιαστική συμμετοχή στην ορ-
αυτή η μεταβίβαση διακοπεί για έναν αιώνα, ο Πολιτισμός θα πεθά- γάνωση των μαθητικών συνεδρίων που πραγματοποιούνται στα Σχο-
νει και θα ξαναγίνουμε άγριοι, αφού Πολιτισμός είναι η επικράτηση λεία της Εταιρείας με ιδιαίτερη επιτυχία και με άλλα πολλά.
του δικαίου πάνω στη δύναμη, της πειθούς στη βία, του διαλόγου Θα μπορούσα να αναφερθώ στο πολύ σημαντικό έργο της κάθε
στο μονόλογο, του πνεύματος στην ύλη». μιας από τις τιμώμενες απόψε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσω
ΝονίκηΠέρδικα εδώ, και να μη στερήσω τη χαρά της παρουσίασης του έργου τους
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε. από τις εισηγήτριες του Σ.Α.Φ.Ε.».
   1   2   3   4   5   6