Page 2 - Layout 1
P. 2
2 OKTΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2014


Μια μικρή αναφορά από την Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε. κ. Μίκα Μπάρμπα
Σ
Ε Πλωτό Ναυτικό Μουσείο-Θωρηκτό «Γεώργιος
Το Σάββατο 31 Μαΐου 2014 επισκεφτήκαμε το
ΕΔΛΣΙ ΚΗΩ λία Σημαντήρα Ιστορικός Τέχνης και Ξεναγός ,
Αβέρωφ».
Η Α΄Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας κ.Ιου-

η οποία πραγματοποιεί όλες σχεδόν τις ξεναγή-
σεις του Συνδέσμου μας, έγραψε μια ιστορική
αναδρομή του Θωρηκτού Αβέρωφ για να την πα-
ρουσιάσει στα μέλη μας, δεν μπόρεσε όμως να
μας ξεναγήσει η ίδια λόγω ανωτέρας βίας και την
ξενάγηση ανέλαβε κάποιος από τους υπεύθυ-
νους του Θωρηκτού.
Το πολεμικό πλοίο Αβέρωφ είναι ένα από τα πιο
ιστορικά πλοία που συνέβαλε καθοριστικά σε πο-
λεμικές νίκες της νεότερης Ελλάδας. Παρά την
ονομασία του ως θωρηκτού, στην πραγματικό- λεμικού πλοίου
τητα είναι θωρακισμένο καταδρομικό, το οποίο που θα φέρει το
ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του Oρλάντο στο Λι- όνομά του και
βόρνο της Ιταλίας την περίοδο 1908 - 1911, και θα χρησιμοποι-
εντάχθηκε στο τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό. είται ωςΕκπαι-
Η τότε κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη δευτικό πλοίο
δαπάνησε 23.650.000 δρχ. για την απόκτησή και "Σχολή Ναυ-
του. Τα 8.000.000 χρυσές δρχ. προέρχονταν από τικών Δοκίμων".
το 20% της συνολικής κληρονομιάς του Γεωργίου Το υπόλοιπο ποσό (15.650.000 χρυσές δραχμές)
Αβέρωφ, που παραχώρησε με τη διαθήκη του καλύφθηκε από το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Πρό-
στο Ταμείο Εθνικού Στόλου το 1899 (χρονολογία κειται για το μοναδικό δείγμα του τύπου (θωρακι-
δημοσίευσης της διαθήκης), στην οποία όριζε ότι σμένο καταδρομικό) που διατηρείται στο κόσμο
το ποσό αυτό διατίθεται για την ναυπήγηση πο- ως σήμερα.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Φ.Ε. και το Ξενοδοχείο «St.GeorgeLycabettus» της κ. Ει-
ρήνης Μαντζαβελάκη-Βασιλοπούλου , μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. οργάνωσαν με την προ-
τροπή της κ. Λίλας Νικολάου σταπλαίσιατου «Εθελοντισμού-Πολιτισμού-Τουρισμού» μεγάλη
εκδήλωση την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 στο GrandBalconτου ξενοδοχείου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε με την συμπλήρωση125 χρόνων λειτουργίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ , του 1ου Μουσείου της χώραςμας. ΜεγάλοςΧορηγός της εκδήλωσης ήταν ο κ.Κυ -
ριάκος Παινεσάκης της εταιρείας “Italmarket.gr”-ITALIAN FACTORYOUTLET. Με τα έσοδα της
εκδήλωσης αγοράσαμε σε εξαιρετική τιμή από την ανωτέρω εταιρεία 160 μπλούζες μέρος της
στολής των υπαλλήλων τουΕθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τυπωμένο το σήμα του.
Πολλές φίλες και φίλοι του Σ.Α.Φ.Ε., της κ.Λίλας Νικολάου και της κ.Ειρήνης Μαντζαβελάκη-
Βασιλοπούλουανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για τη στήριξη αυτής της εκδήλωσης. Οι πα-
ρευρισκόμενοι στήριξαν τη λαχειοφόρο αγορά και κάποιοι τυχεροί κέρδισαν παραμονή στο
θαυμάσιο ξενοδοχείο «Πέτρα και ΦωςBoutiqueHotel& Spa» στο Οίτυλο Μάνης, παραμονή
στο εξαιρετικό Ανδριώτικο ξενοδοχείο «Paradise Hotel» της κ.Ειρήνης Μαντζαβελάκη-Βασι-
λοπούλουστη Χώρα, καθώς επίσης γεύμα στοεστιατόριο «Grand Balcon» του ξενοδοχείου
«St.George Lycabettus» στην Αθήνα.Η αγαπητή μας απόφοιτος κ.Νέλλη Παραστατίδου ,
ζωγράφος και πρώην ΚαθηγήτριαΚαλλιτεχνικών επί σειρά ετών στο Αρσάκειο Ψυχικούπρο-
σέφερεένα θαυμάσιοέργο της με τίτλο «Φθινοπωρινά Φύλλα».
Η βραδιά ήταν εξαιρετική στην μεγάλη αίθουσα και τις βεράντες του «Grand Balcon» και
όλοι απολαύσανε εκτός από την πανοραμική θέα και ένα ξεχωριστό δείπνο.
Οι παρευρισκόμενοι συνεχάρησαν την κ.Νικολάου για την πρωτοβουλία της καθώς επίσης
και την συνεργασία της με τον Σ.Α.Φ.Ε. και την κ.Μαντζαβελάκη για τη στήριξη του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου.
   1   2   3   4   5   6   7