Page 3 - Layout 1
P. 3
OKTΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2014 3


Μια μικρή αναφορά από την Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε. κ. Μίκα Μπάρμπα

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η Αποχαι-
ρετιστήρια Καλοκαιρινή Βραδιά
του Συνδέσμου μας την Τετάρτη
25 Ιουνίου 2014 στο Σαρόγλειο ΚΗΩ
Μέγαρο .
Ήταν επιθυμία πολλών μελών
μας να οργανώσουμε εκδήλωση
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενό- Ε
πλων Δυνάμεων που αποτελεί Σ
ΕΔΛΣΙ
ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του
τόπου μας. Σε μια ωραία αίθουσα
από τις πολλές που διαθέτει το
Σαρόγλειο απολαύσαμε ένα εξαι-
ρετικό δείπνο από το Catering
του ξενοδοχείου «St.George
Lycabettus» της δικής μας στικό δείγμα εκλεκτικισμού, που ρους της Λέσχης και είχαμε τη
κ.Ειρήνης Μαντζαβελάκη-Βα- η ονομασία του προήλθε από τον χαρά να θαυμάσουμε και εμείς.
σιλοπούλου.Ιδιαιτέρως όμως μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη Αξιωμα- Η βραδιά άφησε πολύ καλές εν-
χαρήκαμε από τη βεράντα της αί- τικό Πέτρο Σάρογλο. Ο Σάρογλος τυπώσεις, τα μέλη και οι φίλες
θουσας τη θέα του φωτισμένου λάτρης της τέχνης, κληροδότησε μας κουβέντιαζαν μέχρι αργά το
Λυκαβηττού και ένα μέρος της στην Λ.Α.Ε.Δ. σειρά πινάκων ζω- βράδυ σε μια πραγματικά χαρού-
νυχτερινής καλοκαιρινής Αθήνας. γραφικής σπουδαίων Ελλήνων μενη ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε
Με την ευκαιρία της αποχαιρε- και ξένων ζωγράφων, Βυζαντινές όλους όσοι παρευρέθησαν και σε
τιστήριας αυτής βραδιάς μας δό- Εικόνες του 16ου και 17ου αιώνα, αυτήν την εκδήλωσή μας δεδομέ-
θηκε και πάλι η ευκαιρία να καθώς επίσης και πολύτιμες συλ- νου ότι τα έσοδα θα διατεθούν για
επισκεφτούμε το επιβλητικό αυτό λογές όπλων που εκτίθενται σε τη στήριξη των σκοπών του Συν-
νεομπαρόκ κτίριο, χαρακτηρι- εμφανείς προθήκες στους χώ- δέσμου μας.


Η απόφοιτός μας εκλεκτή ζωγράφος κ.Μίνα τέχνης και των γραμμάτων, επιχειρηματίες και
Παπαθεοδώρου-Βαλυράκηπαρουσίασε ανα- φίλοι της ζωγράφου.
δρομική έκθεση με έργα της στην Πινακοθήκη ΕΙ
Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου 26 Ιου-
Π
λίου-27 Αυγούστου 2014. Την έκθεση εγκαινίασε ΤΧ
στις 26 Ιουλίου η Πρόεδρος του National Museum ΥI
of Women in the Arts της Washington DC των
H.Π.Α. κ.Carol Matthews Lascaris μαζί με τον Αν- Ε
τιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ.Γιώργο Πουσ-
Σ
σαίο και τον Δήμαρχο της Σύρου κ. Γ. Δεκαβάλλα.
Η Πρόεδρος του Μουσείου κ.Carol Matthews Las-
caris τόνισε ότι η κ.Βαλυράκη είναι η μόνη Ευρω- ΠΦI
παία καλλιτέχνης που έργα της βρίσκονται στην ΑΟΟΩ
μόνιμη συλλογή του μουσείου.
Η έκθεση παρουσιάστηκε σε έναν εξαιρετικού εν- Τ
διαφέροντος χώρο, την Πινακοθήκη Κυκλάδων, στο
Παλιό Τελωνείο της Σύρου, έναν άκρως βιομηχα-
νικό χώρο. Τα έργα παρουσιάστηκαν σε 6 θεματικές Μ
Ν
ενότητες της ζωγράφου: "Γερανούς, Φόρμουλες, Α
Αθλητές, Η πόλη σε κίνηση, Οι Γέφυρες, τα Δέν- Σ
τρα και το έργο Μυστικός Δείπνος" , ενώ έκανε
και αναφορά στον μεγάλο αναγεννησιακό δάσκαλο
Andrea del Sarto.
Tην έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους, πλή-
θος κόσμου: φιλότεχνοι, συλλέκτες, άνθρωποι της
   1   2   3   4   5   6   7   8