Page 2 - Layout 1
P. 2
ΙΑΝ- ΦΕΒΡ - ΜΑΡΤ 2017 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


«ΗμέραΑποφοίτων2016»
H κ . Μ π α ρ τ σ ώ κ α - Hκ. Σουγιουλτζόγλου
Hκ. Γαβρά Πηνελόπη Hκ. Γεωργοπούλου Μαρία Hκ. Κούρνια Ζωή Hκ. Λογοθέτη Ειρήνη Μ α ρ τ ί ν ο υ Μ α ρ ί ν α Χριστίνα
Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Στοά του Βιβλίου μοσιογραφίας. Επί 32 χρόνια «πέρασε» από τις εφημερίδες (Έλεύθερος
η καθιερωμένη εκδήλωση του Συνδέσμου μας «Ημέρα των Αποφοίτων» . Τύπος, 24 Ώρες, Καθημερινή, Απογευματινή), από το Ραδιόφωνο (ΣΚΑΙ,
Ο Σύνδεσμός μας με ιδιαίτερη χαρά τιμά απόφοιτες / απόφοιτους που Cool FM, Planet, Real) και από την Τηλεόραση (ΣΚΑΙ, Mega, ΕΡΤ). Ξεκί-
έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην επιστήμη, την εκπαίδευση, νησε από το Ελεύθερο Ρεπορτάζ, συνέχισε με το ρεπορτάζ του Υπουρ-
τον πολιτισμό, τις τέχνες, την πολιτική και γενικότερα στην κοινωνία. Κα- γείου Υγείας και τα ιατρικά θέματα, την αρχισυνταξία και την παρουσίαση
τόπιν επιθυμίας των μελών του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. για το έτος 2016 απο- των δελτίων ειδήσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση για να καταλήξει στην
φασίσθηκε να τιμηθούν απόφοιτες διαφόρων ειδικοτήτων . παρουσίαση ενημερωτικών-πολιτικών εκπομπών. Μεγάλη εμπειρία ήταν
Με αλφαβητική σειρά τιμήθηκαν οι κ.κ.: Γαβρά Πηνελόπη, Γε- το πέρασμα στην πολιτική, καθώς διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου
ωργοπούλου Μαρία, Κούρνια Ζωή, Λογοθέτη Ειρήνη, Μπαρ- Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για εκείνη η
τσώκα-Μαρτίνου Μαρίνα, Σουγιουλτζόγλου-Haywood Χριστίνα και εκλογή της ως επιλαχόντος μέλους του Δ.Σ. της Φ.Ε. Μετά από πρόταση
Σουγιουλτζόγλου-Kallmyer Νίνα-Μαρία. του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ.Γ.Μπαμπινιώτη ανήκει
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην Επέτειο των επίσης στο σώμα των Εταίρων της Φ.Ε.
180χρόνων από την Ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας . Το μέλος Την κ.Γεωργοπούλου προλόγισε η απόφοιτός μας και αγαπημένη
του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα έκανε μια σύντομη ιστορική ανα- της συμμαθήτρια κ. ΑλεξάνδραΚαλογήρου .
δρομή με παράλληλη προβολή βίντεο από την Ιστορία του Σχολείου μας. Η κ. Μαρία Γεωργοπούλου σπούδασε αρχαιολογία, ιστορία και ιστο-
Στην αρχή της εκδήλωσης την προσφώνηση έκανε η Πρόεδρος του ρία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Σορβόννη και το Πανεπι-
Συνδέσμου κ. Νονίκη Πέρδικα που εξήρε την προσωπικότητα και το στήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες από όπου πήρε διδακτορικό
έργο των τιμωμένων, το δε συντονισμό της εκδήλωσης είχε η γράφουσα. τίτλο σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης. Δίδαξε επί σειρά ετών στο Πα-
Ακολούθησε χαιρετισμός και ομιλία από τον Πρόεδρο της Φ.Ε. Κα- νεπιστήμιο του Yale των Η.Π.Α. όπου και ίδρυσε το Πρόγραμμα Ελληνικών
θηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη . Σπουδών. Aπό το 2004 είναι Διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της
Κατόπιν η γράφουσα τηρώντας τη συνήθη διαδικασία καλούσε στο Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το βιβλίο της Ve-
βήμα πρώτα την ομιλήτρια της κάθε τιμώμενης (με αλφαβητική σειρά) nice’s Mediterranean Colonies: Architecture and Urbanism (Οι μεσογειακές
και κατόπιν την ίδια την τιμώμενη, η οποία ευχαριστούσε τα μέλη και αποικίες τηςΒενετίας. Αρχιτεκτονική και πολεοδομία) κυκλοφόρησε το
τους παρευρισκόμενους και ανέφερε περιστατικά και αναμνήσεις από 2001 από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ και έχει
τη σχολική, φοιτητική και ιδιωτική της ζωή. δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και καταλόγους
Την κ.Γαβρά προλόγισε η νεαρή απόφοιτός μας κ. Χριστίνα Τσιμιδάκη εκθέσεων. Έχει διακριθεί με υποτροφίες από τα αμερικανικά ιδρύματα
Κοινωνιολόγος - Συγκοινωνιολόγος και στενή συνεργάτης της. Αποφοίτησε Φούλμπραϊτ, Mellon, Dumbarton Oaks, Getty και National Humanities
από το Αρσάκειο Ψυχικού το 2008 και κατόπιν εισήχθη στο τμήμα Κοινω- Center. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις σχέσεις με-
νιολογίας του Παντείου Παν/μίου. Αποφοίτησε το 2012 και δύο χρόνια μετά ταξύ τέχνης και οικονομίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα καθώς και
εισήχθη στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικής στην ανταλλαγή τεχνοτροπιών και τεχνικών ανάμεσα στη βυζαντινή, ισ-
και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό λαμική και δυτική μεσαιωνική τέχνη. Είναι μέλος του Εφορευτικού Συμ-
τομέα ενώ σήμερα εργάζεται στην Ένωση Συντακτών Περιφερειακού Τύπου. βουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος ερευνητικών σεμιναρίων και ενημερωτικών Για την κ.Κούρνια μίλησε το μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. κ. Κατερίνα
ημερίδων στον τομέα της Κοινωνιολογίας και των Οικονομικών. Τόλια , συμβολαιογράφος.
Η κ. ΠηνελόπηΓαβρά αποφοίτησε από το Α΄Λύκειο του Αρσακείου Η Δρ. Ζωή Κούρνια αποφοίτησε από το Χημικό Τμήμα του Πανεπι-
Τοσιτσείου Εκάλης. Σπούδασε στο Κέντρο Σπουδών Δημοσιογραφίας στημίου Αθηνών το 2001 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με
και Δημοσιότητας «Όμηρος» και από το δεύτερο έτος των σπουδών βρέ- summa cum laude στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Στη
θηκε στο «γήπεδο», όπως χαρακτηριστικά λέει, του ονείρου της, της Δη- συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Χημικό Τμήμα
Hκ. Τσιμιδάκη Χριστίνα Hκ. Καλογήρου Αλεξάνδρα Hκ. Τόλια Κατερίνα Hκ. Λογοθέτη Φλώρα Hκ. Αναστασιάδη Μαριλίζα

2
   1   2   3   4   5   6   7