Page 3 - Layout 1
P. 3
ΙΑΝ- ΦΕΒΡ - ΜΑΡΤ 2017

Η Πρόεδρος και η Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. Καθηγητής
του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης Hκ. Πιτσίκα Ρεβέκκα Hκ. BασιλοπούλουΛέλα
του Πανεπιστήμιου Γέιλ των ΗΠΑ πάνω σε σχεδιασμό φαρμάκων μέσω χνης. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1963. Σπούδασε Iστoρiα
υπολογιστή και το 2009 έγινε Λέκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το της Tέχνης στη Σορβόννη, στο Παρίσι, και στο Πανεπιστήμιο του Prince-
τέλος του 2009 είναι Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών ton, στις ΗΠΑ. Είναι Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέ-
Ακαδημίας Αθηνών όπου εργάζεται σε σχεδιασμό αντικαρκινικών φαρ- λειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, και Διδάκτωρ στην Ιστορία της
μάκων καθώς και συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων όπως νανοσωμα- Tέχνης του Πανεπιστήμιου του Princeton.Είναι Επίτιμη Καθηγήτρια στο
τίδια με υπολογιστικές τεχνικές. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακά «Τεχνολογίες Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστήμιου του Delaware, στις ΗΠΑ.
Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» του τμήματος Πληροφορικής Δίδαξε επίσης στα πανεπιστήμιατου Princeton, Chicagoκαι Maryland.
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημιου Αθηνών. Ήταν πρόεδρος της Διατελεί ως Αρχισυντάκτρια (Editor-in-Chief) του ART BULLETIN του με-
Φαρμακευτικής και Βιοτεχνολογικής Εταιρείας του Γέιλ το 2008 και σήμερα γαλύτερου περιοδικού έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης που εκδίδεται από
είναι ενεργό μέλος της Αμερικανικής Ένωσης κατά του Καρκίνου όπου τον Σύνδεσμο Ιστορικών Τέχνης της Αμερικής, το CollegeArtAssociation
δημοσιεύει υλικό για την ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο. Επίσης ofAmerica.Ειδικεύεται στη μελέτη του μοντερνισμού στην ευρωπαϊκή τέχνη
αρθρογραφεί με σκοπό την προώθηση της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Για του 19 αιώνα. Τα βιβλία και οι επιστημονικές μελέτες της εξετάζουν ιδιαίτερα
το κοινωνικό και ερευνητικό της έργο έχει βραβευθεί με τις υποτροφία της τη γαλλική ζωγραφική μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών και ιδεολογικών
Αμερικανικής Ένωσης κατά του Καρκίνου, την υποτροφία MarieCurie της εξελίξεων της εποχής τους. Έτσι, π.χ. τοβιβλίοτηςμετίτλο«French Images
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βραβείο «Καινοτόμος Γυναίκα 2009» του Τεχνο- from the Greek War of Independence. Art And Politics under the Restora-
λογικού Συμβουλίου του Κονέκτικατ, ΗΠΑ. Το 2014 έλαβε το βραβείο “Οu- tion» (Yale University Press, 1989) συνδέειταέργαΓάλλωνζωγράφωνμε
tstanding Junior Faculty Award” από την Αμερικάνικη Εταιρεία Χημείας και θέματααπότηνελληνικήεπανάστασητου’21, όπωςκυρiωςτουδιάσημου
το 2016 το πρώτο “Αda Lovelace Award” απότονΕυρωπαϊκόΟργανισμό Εugène Delacroix, μετηντοποθέτησητηςγαλλικήςπολιτικήςαπέναντιστην
“Partnership for Advanced Computing in Europe”. επαναστατημένηΕλλάδα, τοφιλελληνικόκίνημα, τηδιαμόρφωσητηςγαλ-
Την κ.Λογοθέτη προλόγισε ηαπόφοιτός μαςκ. ΦλώραΛογοθέτη, λικήςκοινήςγνώμηςκαιτιςαντιδράσειςτουγαλλικούκοινούπουσυνέ-
αρχιτέκτων καιαδελφή της τιμωμένης. βαλλανστηδιαμόρφωσητουιδιαίτερουκλίματοςπουενέπνευσετους
Η κ. Ειρήνη Λογοθέτη είναι Υπεύθυνη για τη διαχείριση και διοίκηση εκπρόσωπουςτουγαλλικούρομαντισμού.Έχειτιμηθείμεταακόλουθαβρα-
των πλοίων, για ζητήματα που αφορούν στο Τεχνικό Τμήμα (Επιθεω- βείακαιδιακρίσεις: Arthur Kingsley Porter Prize for the best article in the
ρήσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)καιΥπεύθυνη αγοραπωλήσεων & ναυλώ- Art Bulletin, J. Paul Getty Fellow, Guggenheim Fellow, Mellon Fellow, Insti-
σεων στην Ναυτιλιακή ΕταιρείαKARLOG SHIPPING COMPANY LTD. tute for Advanced Study Fellow, Senior Ailsa Mellon Bruce Fellow στηNa-
Αποφοίτησε το 1994 από το Αρσάκειο Ψυχικού. Το 1998 πήρε πτυχίο tional Gallery of Art της Washington, Stanley Seeger Fellow, Princeton
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American Deree College και το 1999 University, American Philοsophical Society Fellow. Ζει κυρίωςστη Φιλαδέλ-
μεταπτυχιακό στο London Guildhall University. ΜιλάειΑγγλικά, Γαλλικά φεια, στις ΗΠΑ, αλλάέρχεταιστην Ελλάδασυχνά, κυρίωςτο καλοκαίρι, γι’
και Ισπανικά και είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. αυτό και απουσίαζε από την εκδήλωση και έστειλε βίντεο.
Η κ. Μαρίνα Μπαρτζώκα-Μαρτίνου είναι απόφοιτος του Β΄Κλασσι- Η κ. Χριστίνα Σουγιουλτζόγλου-Haywood πριν αποφοιτήσει από
κού Αρσακείου Ψυχικού και απόφοιτος του DereeCollege. Είναι παν- το Αρσάκειο είχε ήδη επιλέξει τους αρχαίους πολιτισμούς, και ιδιαίτερα
της Μεσογείου ως αντικείμενο ενδιαφέροντος της. Η πρώτη της επιλογή
τρεμένη, μητέρα δύο παιδιών και δύο εγγονιών.Η κ.Μαρτίνου μίλησε για περαιτέρω σπουδές ήταν η συντήρηση αρχαιοτήτων και ιδίως των
η ίδια για το αγαπημένο της σχολείο, τις συμμαθήτριες και τους καθη- κινητών ευρημάτων από ανασκαφές. Ο κλάδος αυτός είχε μόλις αρχίσει
γητές της. Η γράφουσα ανέφερε για το μεγάλο κοινωνικό έργο της απο- να αναπτύσσεται στη Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Uni-
φοίτου μας που πραγματοποιεί εδώ και πολλά χρόνια με το σύζυγό της versity College London), όπουκαι φοίτησε μεταξύ του 1966 και 1968,
κ. Αθανάσιο Μαρτίνο . Προσφάτως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανα- ήταν από τα πρωτοποριακά κέντρα εκμάθησης αυτής της ειδικότητας.
κατασκευής και συντήρησης του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστασίας της Αμέσως μετά την αποπεράτωση των σπουδών της προσελήφθη ως συν-
Ρωμαίας, επίσης χορηγία του ζεύγους Μαρτίνου. τηρήτρια σε ανασκαφές στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην συνέχεια σε
Για τις κ.κ.Νίνα Μαρία Σουγιουλτζόγλου- Kallmyerκαι Χριστίνα Σου- μουσεία της Μεγάλης Βρετανίας. Η συμμετοχή της σε ανασκαφές όμως
γιουλτζόγλουμίλησε η απόφοιτός μας κ. Μαριλίζα Αναστασιάδη , ξε- αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της για την αρχαιολογία. Ενεγράφει στο
ναγός. Η κ.Αναστασιάδη έχει επίσης σπουδάσει Καλές Τέχνες στη τμήμα της Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου το 1972
Σχολή Βακαλό και Γερμανική Φιλολογία στο Π.Α. και αποφοίτησε το 1976 με ΜΑ Honours με ειδίκευση στην προϊστορία Ελ-
Η κ. Νίνα Μαρία Σουγιουλτζογλου- Kallmyer είναι Ιστορικός της Τέ- λάδας, Κύπρου και Μέσης Ανατολής.Ακολούθησε το διδακτορικό της στο
Η Επόπτρια κ. Β. Παπαπέτρου,
η Εκπαιδευτικός πρ. Συντονίστρια κ. Χ.
Μακρίδου, η πρ. Διευθύντρια Β’ Δημοτικού
Αρσακείου Ψυχικού κ. Αικ. Κούλη
και η Διευθύντρια του Β’ Δημοτικού
Αρσακείου Ψυχικού κ. Στ. Μέλλιου3
   1   2   3   4   5   6   7   8